Fordring stor kr. 133.000

Del auktionen på

Beskrivelse

Fordringer på Sjælland


Fordring stor kr. 133.000.

Sidst i salgsopstillingen følger relevante dokumenter (overdragelsesaftale og e-mails med skyldner) i forbindelse med salg af fordring samt de i konkursboet udarbejdede kreditorinformationer.

Luksus Sandwich- og Salatbar v/Bahman Hosseinpour blev taget under konkursbehandling ved Skifteretten i Aalborg ved dekret afsagt den 23. december 2015.

Nedenfor følger som aftalt en kort sagsfremstilling:
Fallenten, Bahman Hosseinpour, havde forud for konkursen solgt sin virksomhed til køber, Karo Ahmaddileh.
Ifølge vedhæftede overdragelsesaftale underskrevet den 31. oktober 2015 mellem sælger, Bahman Hosseinpour, og køber, Karo Ahmaddileh, blev virksomheden overdraget til køber pr. den 1. november 2015 for en samlet købesum på kr. 160.000. Ifølge overdragelsesaftalen sammensatte købesummen på kr. 160.000 sig af ”Drifts¬inventar og -maskiner mm.” til kr. 17.812,50, og ”Depositum vedr. husleje” til kr. 142.187,50. Af overdragelsesaftalen fremgår det videre, at købesummen på kr. 160.000 skulle afdrages med månedlige afdrag á kr. 5.000 første gang den 1. januar 2016 og sidste gang den 1. august 2018, i alt 32 afdrag.
Kurator har i flere omgange forsøgt at opnå kontakt til køberen, hvilket efter gentagne forsøg først er lykkedes i april måned 2016, hvor kurator har foretaget denuntiation. Ifølge de oplysninger som kurator herefter har modtaget fra køber, har køber foretaget afdragsbetalinger til sælger/fallenten inden konkursens indtræden. Dette er imidlertid ikke blevet bekræftet af fallenten.
Kurator har i konsekvens af den stipulerede afdragsordning i overdragelsesaftalen opgjort konkursboets krav mod køber til kr. 140.000. Køber har over for kurator også anerkendt at være restkøbesummen, kr. 140.000, skyldig, jf. vedhæftede og der har været aftalt flere afdragsordninger. Trods talrige aftaler med køber har køber alene afdraget yderligere kr. 7.000 af købesummen til konkursboet.
Der skyldes således minimum kr. 133.000 på fordringen,
Sælger: Bahman Hosseinpour under konkurs v/LIND Advokataktieselskab
Kategori: Fordringer
Landsdel: Sjælland
 
Eftersyn: Intet eftersyn
Varegruppe: 1
Bilag:  bilag 1
 bilag 2
 bilag 3
 bilag 4
 bilag 5
Højeste bud Budfrist: 31.7.2017 kl. 15.01 Vurdering
17.000 kr - -

Auktionen er afsluttet!

Til toppen