Fordringer på auktion

Fordringer indeholder vores netauktioner over bl.a. gældsbreve, fordringer, skyldnererklæringer, domme, retsforlig.