Artmatch Holding ApS


Firmanavn:     Artmatch Holding ApS
CVR-nr.:     36062835
Adresse:     Kongevejen 233
Postnr & by:     2830 Virum
Dekretdato     23.12.2016
Statstidendedato     28.12.2016
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten
Kurator:     Christian Elmer

Hovedaktivitet og aktivtyper (hentet fra seneste årsregnskab)

Ingen hovedaktivitet angivet.

Ingen aktivtyper angivet.

Statstidende

Ved dekret af 20161223 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Artmatch Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.12.2016. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 23.08.08.2016. Likvidator har været udmeldt den 23.11.2016. Som kurator er udpeget advokat Christian Elmer, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.12.2016.

Fuld registerudskrift

Ingen registerudskrift angivet.