Isa Investment ApS


Firmanavn:     Isa Investment ApS
CVR-nr.:     36483369
Adresse:     Palægade 3
Postnr & by:     1261 København K
Dekretdato     23.12.2016
Statstidendedato     28.12.2016
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten
Kurator:     Søren Aamann Jensen

Hovedaktivitet og aktivtyper (hentet fra seneste årsregnskab)

Ingen hovedaktivitet angivet.

Ingen aktivtyper angivet.

Statstidende

Ved dekret af 20161223 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Isa Investment ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.12.2016. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 16.08.2016. Likvidator har været udmeldt den 01.11.2016. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.12.2016.

Fuld registerudskrift

Ingen registerudskrift angivet.