RD14 Holding IVS

Firmanavn:     RD14 Holding IVS
CVR-nr.:     36201657
Adresse:     Mågevej 82
Postnr & by:     2400 København NV
Dekretdato     23.12.2016
Statstidendedato     28.12.2016
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Bo Lauritzen
Frederiksgade 21 4
1265 København K
33979700
bla@sjlaw.dk
www.sjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20161223 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget RD14 Holding IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.12.2016. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 23.08.2016. Likvidator har været udmeldt den 28.11.2016. Som kurator er udpeget advokat Bo Lauritzen, Gammel Strand 34, 1202 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.12.2016.