Quinta Management ApS


Firmanavn:     Quinta Management ApS
CVR-nr.:     33353804
Adresse:     Ørestads Boulevard 73
Postnr & by:     2300 København S
Dekretdato     23.12.2016
Statstidendedato     28.12.2016
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten
Kurator:     Ole Larsen

Hovedaktivitet og aktivtyper (hentet fra seneste årsregnskab)

Ingen hovedaktivitet angivet.

Ingen aktivtyper angivet.

Statstidende

Ved dekret af 20161223 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Quinta Management ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.12.2016. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 25.08.2016. Likvidator har været udmeldt den 08.12.2016. Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.12.2016.

Fuld registerudskrift

Ingen registerudskrift angivet.