LA Bouchée ApS

Firmanavn:     LA Bouchée ApS
CVR-nr.:     36198435
Adresse:     Stefansgade 60
Postnr & by:     2200 København N
Dekretdato     23.12.2016
Statstidendedato     28.12.2016
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Piya Mukherjee
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
pmu@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20161223 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget LA Bouchée ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 15.12.2016. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 05.10.2016. Likvidator har været udmeldt den 25.11.2016. Som kurator er udpeget advokat Piya Mukherjee, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.12.2016.