Zwicks IVS

Firmanavn:     Zwicks IVS
CVR-nr.:     36090936
Adresse:     Admiralgade 15
Postnr & by:     1066 København K
Dekretdato     23.12.2016
Statstidendedato     28.12.2016
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Søren Aamann Jensen
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
saj@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20161223 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Zwicks IVS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 14.12.2016. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 22.10.2015. Likvidator har været udmeldt den 03.08.2016. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 23.12.2016.