BCB ApS under frivillig likvidation


Firmanavn:     BCB ApS under frivillig likvidation
CVR-nr.:     34457433
Adresse:     Stibjergvej 105
Postnr & by:     4220 Korsør
Dekretdato     27.12.2016
Statstidendedato     29.12.2016
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Næstved Retskreds
Kurator:     Andreas Kærsgaard Mylin

Hovedaktivitet og aktivtyper (hentet fra seneste årsregnskab)

Ingen hovedaktivitet angivet.

Ingen aktivtyper angivet.

Statstidende

Ved dekret af 20161227 har Skifteretten i Næstved taget BCB ApS under frivillig likvidation under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.12.2016. Kurator er advokat Andreas Kærsgaard Mylin, Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 27.12.2016. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 27.12.2016.

Fuld registerudskrift

Ingen registerudskrift angivet.