Aalborg Engineering A/S

Firmanavn:     Aalborg Engineering A/S
CVR-nr.:     27687962
Adresse:     Sofiendalsvej 93
Postnr & by:     9200 Aalborg SV
Dekretdato     30.12.2016
Statstidendedato     3.1.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Aalborg Retskreds

Kurator

Poul Viggo Bartels Petersen
Rådhuspladsen 3
8000 Århus C
70121211
pvp@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20161230 har Skifteretten i Aalborg taget Aalborg Engineering A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 29.12.2016. Kurator er advokat Poul Viggo Bartels Petersen, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 30.12.2016. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 30.12.2016.