Galten Friskole

Firmanavn:     Galten Friskole
CVR-nr.:     33223110
Adresse:     Skjørringvej 25
Postnr & by:     8464 Galten
Dekretdato     2.1.2017
Statstidendedato     4.1.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Morten Moltke Nygaard
Dalgas Avenue 42
Postboks 5081
8000 Aarhus C
86121999
mmn@rodstenen.dk
www.rodstenen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170102 har Skifteretten i Horsens taget Galten Friskole under konkursbehandling efter begæring modtaget den 27.12.2016. Selskabet har hjemsted i Skanderbog Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Skjørringvej 25, 8464 Galten. Kurator er advokat Morten Moltke Nygaard, Dalgas Avenue 42, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 02.01.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 02.01.2017.