Preben Laursen


Firmanavn:     Preben Laursen
CVR-nr.:     17604481
Adresse:     Vimdalsvej 4
Postnr & by:     7470 Karup J
Dekretdato     2.1.2017
Statstidendedato     4.1.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Viborg Retskreds
Kurator:     Søren Christensen Volder

Hovedaktivitet og aktivtyper (hentet fra seneste årsregnskab)

Ingen hovedaktivitet angivet.

Ingen aktivtyper angivet.

Statstidende

Ved dekret af 20170102 har Skifteretten i Viborg taget Preben Laursen under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.01.2017. Preben Laursen har drevet landbrugsvirksomhed og maskinstation fra adressen Vimdalsvej 4, 7470 Karup J, CVR-nr. 17604481. Kurator er advokat Søren Christensen Volder, Østerbrogade 45, 8500 Grenaa. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 02.01.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Viborg, den 02.01.2017.

Fuld registerudskrift

Ingen registerudskrift angivet.