M. Poulsen Byg ApS

Firmanavn:     M. Poulsen Byg ApS
CVR-nr.:     34693536
Adresse:     Dragebakken 285
Postnr & by:     5250 Odense SV
Dekretdato     2.1.2017
Statstidendedato     4.1.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31 C 1.
Postboks 78
5700 Svendborg
62210000
hls@advokatfyn.dk
www.advokatfyn.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170102 har Skifteretten i Odense taget M. Poulsen Byg ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.12.2016. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Dragebakken 285, 5250 Odense SV. Kurator er advokat Hans Lindstrøm Svendsen, Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 02.01.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 02.01.2017.