Danish Beauty Concept ApS

Firmanavn:     Danish Beauty Concept ApS
CVR-nr.:     34056684
Adresse:     Herlev Hovedgade 15A
Postnr & by:     2730 Herlev
Dekretdato     4.1.2017
Statstidendedato     6.1.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Anders Tolborg
Hasserisvej 174
9000 Ålborg
98129800
at@abnlaw.dk
www.abnlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170104 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Danish Beauty Concept ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 28.12.2016. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.09.2016. Likvidator har været udmeldt den 14.12.2016. Som kurator er udpeget advokat Nete Weber, Kalvebod Brygge 39, 1560 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 04.01.2017.