Portvinsklubben IVS

Firmanavn:     Portvinsklubben IVS
CVR-nr.:     36701366
Adresse:     Ewaldsgade 15
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     18.4.2017
Statstidendedato     20.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Christian Jul Madsen
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C
70121211
cjm@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20170418 har Skifteretten i Aarhus taget Portvinsklubben IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 31.03.2017. Kurator er advokat Christian Jul Madsen, Rådhuspladsen 3, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.04.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Christian Jul Madsen, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen. Retten i Aarhus, den 18.04.2017.