TC Group Holding ApS

Firmanavn:     TC Group Holding ApS
CVR-nr.:     25019180
Adresse:     Ørbækvej 37
Postnr & by:     5700 Svendborg
Dekretdato     18.4.2017
Statstidendedato     20.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Hans Lindstrøm Svendsen
Kullinggade 31 C 1.
Postboks 78
5700 Svendborg
62210000
hls@advokatfyn.dk
www.advokatfyn.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170418 har Skifteretten i Svendborg taget TC Group Holding ApS under konkursbehandling. Der er begæret tvangsopløsning den 09.08.2016. Kurator er advokat Hans Lindstrøm Svendsen, Kullinggade 31C, 1., 5700 Svendborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.04.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 18.04.2017.