Nordmønt IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Nordmønt IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     36890096
Adresse:     Åbyhøjgård 7D
Postnr & by:     8230 Åbyhøj
Dekretdato     19.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Flemming Bastholm
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
70111122
fb@delacour.dk
www.delacour.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170419 har Skifteretten i Aarhus taget Nordmønt IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 07.04.2017. Kurator er advokat Flemming Bastholm, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.04.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Flemming Bastholm, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen. Retten i Aarhus, den 19.04.2017.