JJS Invest IVS under tvangsopløsning

Firmanavn:     JJS Invest IVS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     36685360
Adresse:     Sølystgade 53
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     19.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

John Sommer Schmidt
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
jss@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20170419 har Skifteretten i Aarhus taget JJS Invest IVS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.04.2017. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.04.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat John Sommer Schmidt, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen. Der afholdes skiftesamling i Retten i Aarhus, Retssal K6, stuen, Kannikegade 16, stuen, 8000 Aarhus C, tirsdag den 30.05.2017 kl. 09.00, hvor boet må forventes afsluttet, jf. konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Boet afsluttes medmindre en fordringshaver senest på den afsluttende skiftesamling stiller sikkerhed for yderligere omkostninger ved boets behandling. Retten i Aarhus, den 19.04.2017.