Send24.com ApS

Firmanavn:     Send24.com ApS
CVR-nr.:     36685239
Adresse:     Hyrdebakken 16
Postnr & by:     3400 Hillerød
Dekretdato     18.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

Esben Joakim de Meza Skjernov
Slotsgade 36 B 1.
3400 Hillerød
48220040
es@wtc-law.dk
www.wtc-law.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170418 har Skifteretten i Hillerød taget Send24.com ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.04.2017. Selskabet har hjemsted i Hillerød kommune og har drevet virksomhed fra adressen Hyrdebakken 16, 3400 Hillerød. Kurator er advokat Esben Joakim de Meza Skjernov, Slotsgade 36B, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.04.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 18.04.2017.