Okin Danmark A/S af 6. april 2012 under tvangsopløsning

Firmanavn:     Okin Danmark A/S af 6. april 2012 under tvangsopløsning
CVR-nr.:     26032873
Adresse:     Sunekær 9
Postnr & by:     5471 Søndersø
Dekretdato     19.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Flemming Hartvig Pedersen
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
fhp@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170419 har Skifteretten i Odense taget Okin Danmark A/S af 6. april 2012 under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.04.2017. Kurator er advokat Flemming Hartvig Pedersen, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 19.04.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 19.04.2017.