Ambi Holding ApS

Firmanavn:     Ambi Holding ApS
CVR-nr.:     37185221
Adresse:     August Bournonvilles Passage 1
Postnr & by:     1055 København K
Dekretdato     18.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Pernille Bigaard
Amerika Plads 37
2100 København Ø
33121133
pbi@plesner.com
www.plesner.com

Statstidende

Ved dekret af 20170418 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Ambi Holding ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 10.03.2017. Som kurator er udpeget advokat Pernille Bigaard, Amerika Plads 37, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 19.04.2017.