Aktieselskabet af 01. januar 2012 (tidligere Waters DK A/S)

Firmanavn:     Aktieselskabet af 01. januar 2012 (tidligere Waters DK A/S)
CVR-nr.:     34472505
Adresse:     Hammerholmen 24
Postnr & by:     2650 Hvidovre
Dekretdato     18.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Boris K. Frederiksen
Vester Farimagsgade 23
1606 København V
33152010
bor@kammeradvokaten.dk
www.kammeradvokaten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170418 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Aktieselskabet af 01. januar 2012 (tidligere Waters DK A/S) under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 09.03.2017. Som kurator er udpeget advokat Boris K. Frederiksen, Vester Farimagsgade 23, 1606 København V. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt overfor Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K., inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 19.04.2017.