Driftsselskabet af 12.4.2017 ApS (tidligere EV Scandia ApS)

Firmanavn:     Driftsselskabet af 12.4.2017 ApS (tidligere EV Scandia ApS)
CVR-nr.:     28688105
Adresse:     Langelinie Allé 58
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     18.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Nicolai Christen Dyhr
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup
33344000
ndy@horten.dk
www.horten.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170418 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Driftsselskabet af 12.4.2017 ApS (tidligere EV Scandia ApS) under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 30.03.2017. Som kurator er udpeget advokat Nicolai Christen Dyhr, Philip Heymans Allé 7, 2900 Hellerup. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 19.04.2017.