Niels Kristian Ladefoged. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab

Firmanavn:     Niels Kristian Ladefoged. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab
CVR-nr.:     30356489
Adresse:     Store Rådhusgade 15B
Postnr & by:     6400 Sønderborg
Dekretdato     18.4.2017
Statstidendedato     21.4.2017
Kategori:     Andet erhverv
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Flemming Jensen
Dalgasgade 29 A 3.
7400 Herning
97120031
fj@fjlaw.dk
www.fjlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20170418 har Skifteretten i Sønderborg taget Niels Kristian Ladefoged. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab under konkursbehandling efter begæring modtaget den 12.04.2017. Kurator er advokat Flemming Jensen, Dalgasgade 29A, 3., 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 18.04.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 18.04.2017.