Optimum TM ApS

Firmanavn:     Optimum TM ApS
CVR-nr.:     37301523
Adresse:     Kongensgade 66
Postnr & by:     5000 Odense C
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Anders Ole Bendtsen
Ved Vesterport 6 . 2
1612 København V
82309000
anb@lindlaw.dk
www.lindlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Odense taget Optimum TM ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 18.09.2017. Erhvervsstyrelsen har den 15.08.2017 anmodet skifteretten om at tvangsopløse selskabet. Selskabet har hjemsted i Odense Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Kongensgade 66, 1., 5000 Odense C. Kurator er advokat Anders Ole Bendtsen, Ved Vesterport 6, 2., 1612 København V. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 09.10.2017.