City-Plan IVS

Firmanavn:     City-Plan IVS
CVR-nr.:     30535790
Adresse:     Pilevej 11
Postnr & by:     4683 Rønnede
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Søren Storgaard
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
ssto@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Næstved taget City-Plan IVS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 11.09.2017. Selskabet har hjemsted i Næstved Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Pilevej 11, 4683 Rønnede. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 09.10.2017.