Unnerud ApS

Firmanavn:     Unnerud ApS
CVR-nr.:     33265069
Adresse:     Gladsaxevej 178
Postnr & by:     2860 Søborg
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Ole Larsen
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
33143500
ola@bklaw.dk
www.bklaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Unnerud ApS under konkursbehandling, efter at Erhvervsstyrelsen den 29.08.2017 har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Ole Larsen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.10.2017.