Computerambulancen IVS

Firmanavn:     Computerambulancen IVS
CVR-nr.:     36488441
Adresse:     Dronningensgade 49
Postnr & by:     1420 København K
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Peter Krarup
Amaliegade 10
1256 København K
33143536
pk@mazanti.dk
www.mazanti.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Computerambulancen IVS under konkursbehandling, efter at Erhvervsstyrelsen den 30.08.2017 har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Peter Krarup, Amaliegade 10, 1256 København K. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.10.2017.