VAX ApS

Firmanavn:     VAX ApS
CVR-nr.:     34079978
Adresse:     Kingosvej 34
Postnr & by:     3000 Helsingør
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Helsingør Retskreds

Kurator

Sune Sørensen
Poulsgade 6 3
7400 Herning
97222050
sso@spektrumadvokater.dk
www.spektrumadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Helsingør taget VAX ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.09.2017. Selskabet har hjemsted i Helsingør Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Kingosvej 34, 3000 Helsingør. Kurator er advokat Sune Sørensen, Poulsgade 6, 3., 7400 Herning. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Helsingør, den 09.10.2017.