mineisyours A/S (under frivillig likvidation)

Firmanavn:     mineisyours A/S (under frivillig likvidation)
CVR-nr.:     37451266
Adresse:     Mariane Thomsens Gade 1C
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Jesper Hedegaard
Mariane Thomsens Gade 1 C 8
8000 Aarhus C
87343434
jh@interlex.dk
www.interlex-aarhus.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Aarhus taget mineisyours A/S (under frivillig likvidation) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.10.2017. Kurator er advokat Jesper Hedegaard, Mariane Thomsens Gade 1C, 8., 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aarhus, den 09.10.2017.