AL-Service ApS

Firmanavn:     AL-Service ApS
CVR-nr.:     36064919
Adresse:     Fabriksvej 6
Postnr & by:     4200 Slagelse
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Anders Hammer Hansen
Göteborg Plads 1
2150 Nordhavn
33143500
ahh@bklaw.dk
www.bklaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Næstved taget AL-Service ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.10.2017. Kurator er advokat Anders Hammer Hansen, Göteborg Plads 1, 2150 Nordhavn. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 09.10.2017.