Kilo Transport ApS

Firmanavn:     Kilo Transport ApS
CVR-nr.:     33764685
Adresse:     Ravnstrupvej 27
Postnr & by:     4684 Holmegaard
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Fatma Yandim
Nygade 9
Postboks 520
4700 Næstved
55758500
faya@advodan.dk
www.advodan.com

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Næstved taget Kilo Transport ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.10.2017. Kurator er advokat Fatma Yandim, Nygade 9, 4700 Næstved. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 09.10.2017.