Careful Relations ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Careful Relations ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     28870574
Adresse:     Frederns Gade 28B
Postnr & by:     8000 Århus C
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     11.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

Jan Bech
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
jbe@lett.dk
www.www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Aarhus taget Careful Relations ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.10.2017. Kurator er advokat Jan Bech, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelse indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat Jan Bech, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgøres pr. konkursdagen. Retten i Aarhus, den 09.10.2017.