Søndermarken A/S

Firmanavn:     Søndermarken A/S
CVR-nr.:     25617258
Adresse:     Tangbjergvej 55
Postnr & by:     3650 Ølstykke
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     12.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Hillerød Retskreds

Kurator

John Christian Langeberg
Roskildevej 10 A 1
Postboks 89
3400 Hillerød
48247920
jcl@augustj.dk
www.augustj.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Skifteretten i Hillerød taget Søndermarken A/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 09.10.2017. Selskabet har hjemsted i Egedal Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Tangbjergvej 55, 3650 Ølstykke. Kurator er advokat John Christian Langeberg, Roskildevej 10A, 1., 3400 Hillerød. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Hillerød, den 09.10.2017.