Selskabet af 11/11-2008 ApS (tidl. Særslev Auto ApS)

Firmanavn:     Selskabet af 11/11-2008 ApS (tidl. Særslev Auto ApS)
CVR-nr.:     31849497
Adresse:     Bøgegårdsvej 93
Postnr & by:     5471 Søndersø
Dekretdato     10.10.2017
Statstidendedato     12.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Odense Retskreds

Kurator

Knud K. Damsgaard
Englandsgade 25
5000 Odense C
63142020
kkd@focus-advokater.dk
www.focus-advokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171010 har Skifteretten i Odense taget Selskabet af 11/11-2008 ApS (tidl. Særslev Auto ApS) under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.10.2017. Selskabet har hjemsted i Nordfyns Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bøgegårdsvej 93, 5471 Søndersø. Kurator er advokat Knud K. Damsgaard, Englandsgade 25, 5000 Odense C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Odense, den 10.10.2017.