Vester Hæsinge Brugsforening A.M.B.A

Firmanavn:     Vester Hæsinge Brugsforening A.M.B.A
CVR-nr.:     59143913
Adresse:     Birkevej 57
Postnr & by:     5672 Broby
Dekretdato     10.10.2017
Statstidendedato     12.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Svendborg Retskreds

Kurator

Malene Raunholt
Hunderupvej 71
Postboks 1311
5230 Odense M
63134444
mar@kielberg.com
www.kielberg.com

Statstidende

Ved dekret af 20171010 har Skifteretten i Svendborg taget Vester Hæsinge Brugsforening A.M.B.A under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.10.2017. Kurator er advokat Malene Raunholt, Hunderupvej 71, 5230 Odense M. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Svendborg, den 10.10.2017.