Salro Group ApS

Firmanavn:     Salro Group ApS
CVR-nr.:     36691328
Adresse:     Landlystvej 5B
Postnr & by:     2500 Valby
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     12.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Søren Aamann Jensen
Sundkrogsgade 5
2100 København Ø
70121211
saj@kromannreumert.com
www.kromannreumert.com

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Salro Group ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 26.09.2017. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 28.06.2017. Likvidator har været udmeldt den 16.08.2017. Som kurator er udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.10.2017.