Livera ApS

Firmanavn:     Livera ApS
CVR-nr.:     34618038
Adresse:     Østerbrogade 91
Postnr & by:     2100 København Ø
Dekretdato     9.10.2017
Statstidendedato     12.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Finn Lynge Jepsen
Stockholmsgade 41
2100 København Ø
33376330
fij@elmann.dk
www.elmann.dk

Statstidende

Ved dekret af 20171009 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Livera ApS under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 26.09.2017. Erhvervsstyrelsen har begæret selskabet opløst den 05.04.2017. Likvidator har været udmeldt den 10.05.2017. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.10.2017.