Enalen ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Enalen ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     28973012
Adresse:     Nygade 9
Postnr & by:     4700 Næstved
Dekretdato     10.10.2017
Statstidendedato     12.10.2017
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Næstved Retskreds

Kurator

Fatma Yandim
Nygade 9
Postboks 520
4700 Næstved
55758500
faya@advodan.dk
www.advodan.com

Statstidende

Ved dekret af 20171010 har Skifteretten i Næstved taget Enalen ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.10.2017. Forud havde skifteretten modtaget anmodning om tvangsopløsning dateret den 30.08.2017. Kurator er advokat Fatma Yandim, Nygade 9, 4700 Næstved. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 10.10.2017. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Næstved, den 10.10.2017.