M&T Brolægning ApS.

Firmanavn:     M&T Brolægning ApS.
CVR-nr.:     32937225
Adresse:     Halmtorvet 29
Postnr & by:     1700 København V
Dekretdato     8.1.2018
Statstidendedato     10.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Bo Vadt Christensen
Stockholmsgade 41
2100 København Ø
33376330
bvc@elmann.dk
www.elmann.dk

Statstidende

Ved beslutning af 20180108 har Sø- og Handelsrettens skifteret genoptaget bobehandlingen af konkursboet M&T Brolægning ApS. Som kurator er udpeget advokat Bo Vadt Christensen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 08.01.2018.