Virkelyst Biler ApS

Firmanavn:     Virkelyst Biler ApS
CVR-nr.:     36476621
Adresse:     Virkelyst 7C
Postnr & by:     6000 Kolding
Dekretdato     8.1.2018
Statstidendedato     10.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Kolding Retskreds

Kurator

Michael E. Hansen
Buen 12
6000 Kolding
76100088
mieh@penta.dk
www.penta.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180108 har Skifteretten i Kolding taget Virkelyst Biler ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 04.01.2018. Kurator er advokat Michael E. Hansen, Buen 12, 6000 Kolding. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Kolding, den 08.01.2018.