M. Selek Transportgruppen ApS

Firmanavn:     M. Selek Transportgruppen ApS
CVR-nr.:     36455659
Adresse:     Hovedgaden 1E
Postnr & by:     4623 Lille Skensved
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Roskilde Retskreds

Kurator

Søren Storgaard
Bag Haverne 32
4600 Køge
56634466
ssto@dreiststorgaard.dk
www.dreiststorgaard.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Skifteretten i Roskilde taget M. Selek Transportgruppen ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 23.10.2017. Selskabet har hjemsted i Køge Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Hovedgaden 1E, 4623 Lille Skensved. Kurator er advokat Søren Storgaard, Bag Haverne 32, 4600 Køge. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Roskilde, den 09.01.2018.