Preben Kenneth Høj Pedersen

Firmanavn:     Preben Kenneth Høj Pedersen
CVR-nr.:     16197874
Adresse:     Kvorupvej 110
Postnr & by:     6800 Varde
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Esbjerg Retskreds

Kurator

Corna Levin Munch
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg
70226660
clm@kirklarsen.dk
www.kirklarsen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Skifteretten i Esbjerg taget Preben Kenneth Høj Pedersen under konkursbehandling efter egenbegæring modtaget den 08.01.2018. Preben Kenneth Høj Pedersen har drevet landbrugsvirksomhed med mælkeproduktion Landbrug Preben K H Pedersen, Kvorupvej 110, 6800 Varde, CVR-nr. 16197874. Kurator er advokat Corna Levin Munch, Esbjerg Brygge 28, 6700 Esbjerg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Esbjerg, den 09.01.2018.