Corr-San Overfladebehandling ved Vagn Jensen ApS

Firmanavn:     Corr-San Overfladebehandling ved Vagn Jensen ApS
CVR-nr.:     36456094
Adresse:     Virkevangen 42
Postnr & by:     8960 Randers
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Randers Retskreds

Kurator

Lars Fredslund
Rådhustorvet 4
8900 Randers
89152500
www.ghadvokater.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Skifteretten i Randers taget Corr-San Overfladebehandling ved Vagn Jensen ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 05.01.2018. Kurator er advokat Lars Fredslund, Østervold 20, 3., 8900 Randers C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Randers, den 09.01.2018.