RK Aabenraa ApS

Firmanavn:     RK Aabenraa ApS
CVR-nr.:     32882951
Adresse:     Bakkedraget 8
Postnr & by:     6400 Sønderborg
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Åboulevarden 13
8000 Aarhus C
70111122
pbu@delacour.dk
www.delacour.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Skifteretten i Sønderborg taget RK Aabenraa ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 02.01.2018. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bakkedraget 8, 6400 Sønderborg. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 09.01.2018.