Murerfirmaet Klitgaard ApS

Firmanavn:     Murerfirmaet Klitgaard ApS
CVR-nr.:     37829005
Adresse:     Spedalsø 33
Postnr & by:     8700 Horsens
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Horsens Retskreds

Kurator

Martin Høj Lauridsen
Emil Møllers Gade 41 1
8700 Horsens
70101330
mhl@advokatgruppen.dk
www.advokatgruppen.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Skifteretten i Horsens taget Murerfirmaet Klitgaard ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.12.2017. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Spedalsø 33, 8700 Horsens. Kurator er advokat Martin Høj Lauridsen, Emil Møllers Gade 41, 1., 8700 Horsens. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Horsens, den 09.01.2018.