Tage Bach ApS

Firmanavn:     Tage Bach ApS
CVR-nr.:     76162018
Adresse:     Dokkedalvej 17
Postnr & by:     9280 Storvorde
Dekretdato     8.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Aalborg Retskreds

Kurator

Anders Tolborg
Hasserisvej 174
9000 Ålborg
98129800
at@abnlaw.dk
www.abnlaw.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180108 har Skifteretten i Aalborg taget Tage Bach ApS under konkursbehandling efter begæring modtaget den 22.12.2017. Kurator er advokat Anders Tolborg, Hasserisvej 174, 9000 Aalborg. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 08.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Aalborg, den 08.01.2018.