MR. Burger N Steak IVS

Firmanavn:     MR. Burger N Steak IVS
CVR-nr.:     37812226
Adresse:     Falkoner Alle 84
Postnr & by:     2000 Frederiksberg
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sø- og Handelsretten

Kurator

Finn Lynge Jepsen
Stockholmsgade 41
2100 København Ø
33376330
fij@elmann.dk
www.elmann.dk

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget MR. Burger N Steak IVS under konkursbehandling, efter at Erhvervsstyrelsen den 07.12.2017 har begæret selskabet opløst. Likvidator har ikke været udmeldt. Som kurator er udpeget advokat Finn Lynge Jepsen, Stockholmsgade 41, 2100 København Ø. Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 09.01.2018.