Gizzmo ApS under tvangsopløsning

Firmanavn:     Gizzmo ApS under tvangsopløsning
CVR-nr.:     37465631
Adresse:     Holmstrupgårdsvej 11
Postnr & by:     8220 Brabrand
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     (Ikke angivet)

Kurator

John Sommer Schmidt
Silkeborgvej 2
8000 Aarhus C
86207500
jss@gorrissenfederspiel.com
www.gorrissenfederspiel.com

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Skifteretten i Aarhus taget Gizzmo ApS under tvangsopløsning under konkursbehandling efter begæring modtaget den 03.01.2018. Kurator er advokat John Sommer Schmidt, Silkeborgvej 2, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Anmeldelser indgivet under forudgående likvidation til likvidator, advokat John Sommer Schmidt, tages i betragtning uden ny anmeldelse, dog må eventuelle renter opgjort pr. konkursdagen anmeldes. Der afholdes afsluttende skiftesamling i Retten i Aarhus, Skifteretten, Kannikegade 16, 8000 Aarhus C, den 20.02.2018 kl. 09.00, hvor boet forventes sluttet efter konkurslovens § 143, da der ikke er midler ud over, hvad der medgår til dækning af omkostninger. Retten i Aarhus, den 09.01.2018.