Betweens I/S

Firmanavn:     Betweens I/S
CVR-nr.:     31663660
Adresse:     Bakkedraget 8
Postnr & by:     6400 Sønderborg
Dekretdato     9.1.2018
Statstidendedato     11.1.2018
Kategori:     Landbrug, fiskeri og råstofudvinding
Retskreds:     Sønderborg Retskreds

Kurator

Per Buttenschøn
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
33340000
per.buttenschoen@dlapiper.com
www.www.dlapiper.com

Statstidende

Ved dekret af 20180109 har Skifteretten i Sønderborg taget Betweens I/S under konkursbehandling efter begæring modtaget den 20.12.2017. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune og har drevet virksomhed fra adressen Bakkedraget 8, 6400 Sønderborg. Kurator er advokat Per Buttenschøn, Åboulevarden 13, 8000 Aarhus C. Eventuel anmodning om valg af kurator og kreditorudvalg skal fremsættes skriftligt over for skifteretten senest 3 uger efter denne bekendtgørelse. Enhver, der har fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. 09.01.2018. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet. Retten i Sønderborg, den 09.01.2018.